#

Những người hay quên thường sẽ biểu hiện như thế nào trong cuộc sống?

Là một người dễ chịu, ai nói gì cũng nghe tại vì có nhớ cái gì đâu mà phản biện.