Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

GÁC SÁCH

Sống sao trong thời đại số?

4 giờ trước

Trong thế giới hiện đại, cuốn sách "Sống sao trong thời đại số?" của hai nhà lãnh đạo của Google Eric Schmidt và Jared Cohen, không chỉ mở ra một tầm nhìn mới về tương lai mà còn là một cuộc đối thoại mở, khuyến khích chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong kỷ nguyên số.