Học bổng Lê Mộng Đào – Hành trình của lòng nhân ái!

Có lẽ 13 năm – một chặng đường không dài nhưng vô cùng hành phúc của các thành viên Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào trong hành trình thiện nguyện cao đẹp này.