Câu chuyện đã qua, nhớ lại chỉ thêm đau lòng...

Hoàng Trường

Có những nỗi đau quá lớn đã vô tình tạo ra những nguyên tắt trong trái tim. Yêu anh, đau khổ cũng nhiều. Ngày anh đi, em cảm giác như cả bầu trời tối sầm lại, còn em thì đang chơi vơi trong bóng tối rộng khắp ấy.

 

(Nguồn: Youtube)