Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

VÌ CỘNG ĐỒNG

Quỹ Từ thiện Kim Oanh đổi tên thành Quỹ Khởi sự Từ tâm

2 ngày trước

Nhằm kết nối nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm, góp phần hỗ trợ người yếu thế, Quỹ Từ thiện Kim Oanh (Kim Oanh Foundation) đã chính thức đổi tên thành Quỹ Khởi sự Từ tâm