Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

WIKI Y HỌC

Triển lãm quốc tế thành tựu Y Dược Việt Nam lần thứ 31 năm 2024

2 ngày trước

Từ 9/5 đến 12/5/2024, triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện này là một trong nhiều giải pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp dược phát triển theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030.